ДЪРЖАВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИНСУЛТ

Дата на събитието: 21.11.2018 00:00

Място на провеждане: Народно събрание на Република България

Цел на събитието: Запознаване на народните представители със социалната значимост на инсулта и необходимостта от превенция

Фондация ” Сърце за сърце” беше гост в Народното събрание и участва в информационна акция и кръгла маса на тема „Пътят на инсулта: от инвалидизиращо до предотвратимо заболяване”. Инициативата беше на Национална Пациентска Организация и Министерството на здравеопазването.
Фокус на кампанията беше да запознае депутатите със социалната значимост на инсулта и колко важна е превенцията на това заболяване.  В рамките на информационната акция поканихме народните представители и гостите на Народното събрание да напишат своето послание към хората с инсулт и да изразят своята съпричастност и подкрепа.
Информационната инициатива продължи с кръгла маса в Народното събрание, организирана от Комисия по здравеопазването и Национална пациентска организация. На нея водещи специалисти невролози и кардиолози обсъдиха причините за инсулта, връзката между сърдечносъдовите и мозъчно съдовите заболявания, стандартите за лечение, добрите международни практики.
Акцент беше поставен върху това, че инсултът е потенциално предотвратимо заболяване, към което трябва да се подхожда чрез мултидисциплинарно лечение.
Обърна се внимание върху значението на профилактиката на сърдечносъдовите заболявания като стъпка към превенцията на инсулта, както и върху необходимостта от дългосрочни скринингови програми и държавни политики в посока ограничаване на броя, както и последствията от инсултите.