Световен ден на инсулта

Активността се осъществи съвместно с АСМБ Плевен и Проф. д-р Снежана Тишева, д.м.н. началник Клиника по по Кардиология и Ревматология към УМБАЛ „Георги Странски“ Плевен, МУ Плевен и АСМБ Плевен, Дружеството Димитров ООД и Мизия 96 АД. Кампанията целеше превенция и контрол над рисковите фактори на работното място. Фокусът на инициативата беше върху повишаване на […]

СВЕТОВЕН ДЕН НА СЪРЦЕТО – 2018

Десетки сърдечни обещания!В името на живота!Световен ден на сърцето в гр. Перник и гр. Сливен с невероятната доброволческа подкрепа на Асоциацията на студентите медици в България.